Hvad er Den Kreative Platform? – Hvad kan den? - Hvordan virker den? – Hvorfor virker den?

Den Kreative Platform er en pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces gennem et skabende nærvær mellem deltagerne. Gennem den kreative proces udvikles deltagernes evne til at være sig selv – og dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, uden restriktioner af faglig, social eller kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal nytænkning, vil højne selvværdet og dermed glæden ved deltagelsen hos den enkelte deltager. Derfor anvendes Den Kreative Platform både til nytænkning og udvikling af arbejdsglæde gennem et højere selvværd.

Grundelementet i en skabende proces er idéen. En idé er en unik situationsspecifik repræsentation af viden - og processen består af idé på idé på idé indtil løsningen i form af et produkt, et projekt, en procedure, en aftale, et idékoncept, en faglig forståelse eller et handlingsforløb er en realitet.

Den Kreative Platform kan anvendes til radikal nytænkning, undervisning i alle fag fra grundskolen til Ph.d. niveau, udvikling af selvværd, teambuilding eller enhver anden sammenhæng hvor mennesker mødes for at bringe deres viden i spil – så den vokser.

Processen der skaber Den Kreative Platform samt arbejdet der udføres på den – følger altid samme forløb – uanset hvad formålet måtte være:

1.       Forberedelsen hvor opgave, sammensætning af deltagere, fysiske rammer og konkret program for processen planlægges minutiøst

2.       Den Røde Løber er et ritual, hvor deltagerne tages med op på Den Kreative Platform og får viljen, evnen og modet til at engagere sig i processen

3.       Opgaven præsenteres meget kort og uden faglige input af nogen art

4.       Idéudviklingen er den fælles leg hvor viden anvendes uhæmmet under skabelsen af den løsning vi leder efter

5.       Evt. tilvejebringelse af faglighed(er) bringes ind i idéudviklingen når vi har fundet en retning som vi ønsker at videreudvikle

6.       Den Blå Løber er et ritual, hvor deltagerne tages ned fra Den Kreative Platform og forberedes på den almindelige verden igen

Processen består af en sammenhængende række 3D cases. Det er fysiske øvelser som tilvejebringer en kreativ indstilling og gør det muligt for deltageren at anvende sin viden uhæmmet i et skabende nærvær. En proces består af op til 34 eksemplariske 3D cases samt et utal af varianter. (se video med eksempel på 3D case – nyt bud)

Hele processen på Den Kreative Platform med 3D cases, de fysiske rammer og alt andet - er kompromisløst styret af fire bagvedliggende principper som giver deltagerne Tryghed til at turde, Koncentration til at kunne og Motivation til at ville engagere sig i processen:

1.       Alle har til enhver tid samme fokus (se video)

2.       Fokus er altid på opgaven (se video)

3.       Der er ingen bedømmelse af hverken andre deltagere, deres ideer eller den opgave man udfører (se video)

4.       En konstant stimulering til at tænke- og handle på tværs af mønstre gennem Horisontal Tænkning (se video)

(Læs bogen om Den Kreative Platform) (Se videoen om Den Kreative Platform) (Se video hvor Den Kreative Platform anvendes til en CAMP)