3D cases til Den Kreative Platform

Herunder finder du en liste med alle de 3D cases vi har udviklet til Den Kreative Platform. Du finder selve forløbskortet, en beskrivelse af kortet samt en eller flere videoer der demonstrerer hvordan der undervises i 3D casen.

Introduktion

3D cases er ”øvelser” der har til formål at ændre deltagernes mentale (og fysiske) indstilling så det bliver lettere for dem at indgå i et skabende nærvær sammen. 3D cases er fundamentet i afviklingen af en proces/undervisningsforløb på Den Kreative Platform. En proces består af en række 3D cases der opbygger en platform hvor deltagerne tør, kan og vil anvende deres viden uhæmmet i forhold til deres faglige, sociale og kulturelle baggrund. 3D cases træner desuden deltagerne i Horisontal Tænkning og forbereder dem på næste delopgave/deadline i processen. En proces er derfor en vekselvirkning mellem 3D cases og kortere arbejdsforløb hvor der arbejdes mod næste deadline.

Dine forudsætninger

Den Kreative platform er et såkaldt Open Source projekt. Det betyder at du frit kan anvende alle de materialer der er udviklet til den Kreative Platform. Til gengæld forventer vi at du også viser os hvordan du anvender Den Kreative Platform. På den måde vokser mængden af materialer til glæde for alle. Mail dine historier og materialer til sh@plan.aau.dk (Søren Hansen fra forskningscenteret for Den Kreative Platform, Aalborg universitet)

HVIS DU INGEN ERFARING HAR med at anvende Den Kreative Platform i dit arbejde, så skal du være opmærksom på at der er tale om en grundlæggende anderledes måde at undervise på som vil kræve meget af dig i form af at du selv ER Den Kreative Platform.  Det skyldes at den Kreative Platform tilhører et (for de fleste) nyt paradigme – paradigmet om Det skabende Nærvær. Materialet herunder er beskrevet i mindste detalje for at gøre det let for dig at anvende det – og det er vores ønske at du anvender det. Men du bør først sætte dig grundigt ind i Den Kreative Platform og selv øve dig i at ”være” Den Kreative Platform før du anvender den overfor andre. Læs bogen om den Kreative Platform og deltag gerne i et kursus før du selv begynder at undervise med Den Kreative Platform. Du er også meget velkommen til at kontakte Søren eller Christian fra forskningscenteret med spørgsmål eller ønske om deltagelse i dit projekt.

God fornøjelse med dit arbejde med Den Kreative Platform – du er med til at gøre Danmark mere kreativt.

Christian Byrge & Søren Hansen, Forskningscenteret for Den Kreative Platform, Aalborg universitet – www.denkreativeplatform.aau.dk

 

3D case

Download PowerPoint version her

Beskrivelse af forløb

Download bogen om den Kreative Platform her

Video af forløb

Den røde løber er en række 3D cases som skaber den Kreative platform for dine elever. Den er nødvendig for at de kan deltage i de efterfølgende 3D cases.

Læs mere om Den Røde Løber i bogen Den Kreative Platform i skolen om fase 2 side 74

Denne 3D case har til formål at bringe deltagerne sammen om det der skal ske. Den er porten ind i et andet univers bestående af de fire principper for Den Kreative Platform. Den skaber energi, fokus og koncentration på det der følger.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case erstatter den ”normale” præsentationsrunde. I stedet for ”barndomsdrøm” kan du anvende ”ynglings tegneseriefigur” eller noget andet som gør at man kan tale om sig selv uden at skulle fokusere på sit faglige, sociale eller kulturelle selv.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case får deltagerne til at ”give slip” på den nære fortid. Vores sind virker sådan at når vi trinvist går baglæns gennem det der lige er sket så flyttes vores fokus til det der sker nu.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Det er en proces at give slip på det der forhindre os i at ”være os selv” og bare deltage som den vi er med alt den viden vi har. Noget af det vigtigste i den proces er at TURDE gøre noget uden at være blokeret af frygten for at lave fejl. Mange læreres erfaring med Den Kreative Platform er at denne 3D case, alene, kan skabe et nyt læringsrum, hvor eleverne tør deltage og prøve indtil det lykkes.

I 3D casen ”JA – Vi har lavet en fejl” bliver det tydeligt at en 3D case benytter sig både af Sprog, Krop og Indstilling som ligeværdige elementer i kommunikationen mellem eleverne.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case lærer eleverne at give slip overfor at en ide skal være genial eller god. De lærer at den første indskydelse er alt de skal bruge for at komme videre. Det er en meget grundlæggende ting at lære i forbindelse med at udvikle sin kreativitet.

Formålet med at få en ide er at få en mere… andet formål er der ikke. Det er det man efterhånden indser når man arbejder med paradigmet om det skabende nærvær. Det er denne kompetence der gradvist bygges op gennem processen.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Ny variation af den vigtige øvelse i at accepterer fejl

Det er en proces at give slip på det der forhindre os i at ”være os selv” og bare deltage som den vi er med alt den viden vi har. Noget af det vigtigste i den proces er at TURDE gøre noget uden at være blokeret af frygten for at lave fejl. Mange læreres erfaring med Den Kreative Platform er at denne 3D case, alene, kan skabe et nyt læringsrum, hvor eleverne tør deltage og prøve indtil det lykkes.

I 3D casen ”JA – Vi har lavet en fejl” bliver det tydeligt at en 3D case benytter sig både af Sprog, Krop og Indstilling som ligeværdige elementer i kommunikationen mellem eleverne.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case træner eleverne i at bygge videre på andres ideer.

De lærer at de er i stand til at anvende deres egen viden i en hvilken som helst forbindelse.

De lærer at lade være med at planlægge hvordan en opgave skal løses. I stedet lærer de at stole på at de kan bidrage her og nu – samt at når de gør det sker der noget nyt. En ny forståelse eller et nyt perspektiv opstår og vanetænkningen brydes.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Fase 4 er sammen med fase 5 de faser hvor eleverne lærer at anvende alt deres viden til at løse den stillede opgave.

Uhæmmet anvendelse af viden vil sige at man ikke begrænser sig til at anvende den type viden der ”normalt” ville anvendes i den givne sammenhæng.

Der findes ikke forkert viden. Det eneste formål med den uhæmmede anvendelse af viden er at få en ide som kan føre til endnu en ide.

Ideer indeholder vores viden i en form der kan løsne op for vores (begrænsede) måde at forstå og anskue en problemstilling på.

Læs i bogen Den Kreative Platform i skolen om uhæmmet anvendelse af viden side 79

 

Denne 3D case er af typen ”Energizer”. Den har alene til formål at bygge energi op efter at have siddet ned så længe under ide-genereringen.

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case træner accept – at kunne sige JA til hvad som helst og derudover at kunne anvende det til noget.

Den absolut nemmeste måde at træne accept på er at give en logisk forklaring på en ide om hvad man har gjort. Det er det denne øvelse bygger på.

Vær opmærksom på at du ”sætter niveauet” for hvad der skal accepteres med det eksempel du anvender i demonstrationen. Anvend derfor det eksempel du finder på forløbskortet.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Teksten på dette slide er en brevskabelon som deltagerne skal kopierer inden øvelsen går i gang.

 

Denne 3D case forbereder deltagerne på at kunne give slip på planlægningen.

Derudover træner den at kunne anvende den ide ens makker lige har fået til at skrive videre på brevet.

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case bygger videre på den forrige og træner ligeledes at give slip og kunne bygge videre på det ens gruppe finder på.

Den er lidt sværere da man ikke har brevskabelonen at holde sig til.

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3d case træner eleverne i at bygge videre på hinandens ideer. ”Hvad sker der så?” bliver en talemåde som inviterer makkeren eller gruppemedlemmet til at byde ind med sin viden, i form af endnu en ide som bringer udviklingen videre.

Hvad sker der så findes i to forskellige udgaver.

1.       Lav en tegneserie i Joakim Von Ands pengetank

2.       Følg en sti i skoven og se hvad der sker

Der er en video til hver af dem.

Video til tegneserien i pengetanken

Video til ”Se der er en sti – lad os følge den”

Bloggen om dette forløb

Nyt bud er en 3D case der træner eleverne i at finde alternativer til en ide. På et hvilket som helst tidspunkt  i et udviklingsforløb findes der alternativer som vi ikke altid er opmærksomme på.

”Nyt bud” bliver ligesom ”Hvad sker der så?” en talemåde som eleverne kan tage ”med hjem” fra et forløb på Den Kreative Platform.

Nyt bud findes i to forskellige udgaver.

1.       Lav en tegneserie i Joakim Von Ands pengetank

2.       Følg en sti i skoven og se hvad der sker

Der er en video til hver af dem.

Video til tegneserien i pengetanken

Video til ”Se der er en sti – lad os følge den”

Bloggen om dette forløb

Lige inden grupperne sætter sig til at arbejde sammen laves denne ”tillidsøvelse”

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Ny variation af den vigtige øvelse i at accepterer fejl

Det er en proces at give slip på det der forhindre os i at ”være os selv” og bare deltage som den vi er med alt den viden vi har. Noget af det vigtigste i den proces er at TURDE gøre noget uden at være blokeret af frygten for at lave fejl. Mange læreres erfaring med Den Kreative Platform er at denne 3D case, alene, kan skabe et nyt læringsrum, hvor eleverne tør deltage og prøve indtil det lykkes.

I 3D casen ”JA – Vi har lavet en fejl” bliver det tydeligt at en 3D case benytter sig både af Sprog, Krop og Indstilling som ligeværdige elementer i kommunikationen mellem eleverne.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case (og den følgende serie af 3D cases) træner eleverne i Horisontal tænkning

Horisontal tænkning er en unik måde at tænke på, hvor det bliver muligt at kombinerer viden fra mange forskellige områder som ved normal (vertikal) tænkning ikke har noget med hinanden at gøre

En forudsætning for horisontal tænkning er at kunne sige JA OG (acceptere) en hvilken som helst ide

Det er vigtigt at det følgende forløb gennemføres præcist som det er beskrevet – intet er tilfældigt eller overflødigt

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Ting mødes findes også i en forberedende version som ”Navneord mødes” Se den her

Denne 3D case er delt i tre trin. Målet med den er at lære at få øje på den principielle viden der gemmer sig bag alle ting. Ved at nævne et princip i stedet for den ting man peger på bliver man opmærksom på dens principielle funktion, egenskab, værdi, kategori eller en anden abstraktion ved den. At kunne se principper er meget vigtigt for at kunne lære horisontal tænkning.

De 2 første trin i øvelsen er en nødvendig opvarmning der har til formål at forberede hjernen.

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case træner at få øje på den principielle viden der findes bag alle ting. Gennem vores evne til at associere og abstrahere bliver vi f.eks. opmærksomme på en viden om ”isolation” når vi ser en termokande.

Principielt kan viden om hvordan termokanden isolerer måske anvendes i arbejdet med isolerede ældre på plejehjem eller isolering af strømførende kabler.

Det at kunne anvende principper som trinbræt i sin tænkning er helt fundamentalt for horisontal tænkning og for vores evne til at anvende alt vores viden uhæmmet

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3d case er den vi har bygget op til at kunne lave med alle de foregående.

Den er en virkelig god træning i horisontal tænkning og forbereder eleverne til at kunne jonglerer med deres viden fra forskellige fag, samt viden uden for fagene.

Husk at alle 3D cases TRÆNER eleverne i at anvende deres kreativitet. Efterhånden som de får den træning smitter den af på deres tænkning og adfærd i almindelighed – også udenfor skolen

Video med instruktion og forklaring af forløb

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb

Denne 3D case træner både ”Hvad sker der så?” og ”Nyt bud”. Den fungerer som en yderlig træning i at kommunikere på den måde.

Video fra undervisningssituation

Bloggen om dette forløb